Szolgaltatasok.com Új szolgáltatás hozzáadása Kapcsolat
Szolgáltatás keresése:
Népszerű városok
Budapest  Debrecen  Pécs  Győr  Miskolc  Székesfehérvár  Szeged  Siófok  Kecskemét  Nyíregyháza  Szombathely  Budaörs  Tatabánya  Érd  Eger  Veszprém  Dunaújváros  Zalaegerszeg  Kaposvár  Békéscsaba 
8200 Veszprém , Egyetem U. 10. Térkép

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar térkép

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar


Telefon: 88/624-022

  

Weboldal (mik.uni-pannon.hu)


Email cím: [javascript protected email address]
A Pannon Egyetem története

A Pannon Egyetem székhelye Veszprém, az ország egyik legrégibb városa. Itt működött az a káptalani főiskola, ahol a XIII. században a hét szabad művészet (filozófia, grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia) mellett jogot is tanítottak. Szerénytelenség lenne az intézmény jogutódjaként említeni egyetemünket, de Veszprém már akkor is tudásközpontként működött, majd a huszadik század közepén vált egyetemi várossá. 1949-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése után a belőle kialakított és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karának telephelyéül Veszprémet választották. A BME Kémiai Technológia Tanszékének fiatal adjunktusa, Polinszky Károly 1949 tavaszán kapott megbízást arra, hogy szervezze meg ezt az új kart (Az 1950-es években hazánk néhány kémikusa a Veszprémi Vegyipari Egyetemet humorosan, de sok szeretettel a Polinszky által alapított Károly Egyetemnek nevezte).

Az egyetem első telephelyét, a mai A épületet a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1949. június 16-án vette át a Pénzügyminisztériumtól. Az áttervezés és az épület teljes felépítése után az első évnyitó ünnepséget 1949. szeptember 26-án 16 oktató és 107 hallgató részvételével már itt lehetett megtartani.

Az első évben az oktatás (előadóterem és szemináriumi helyiségek), a tanszékek és az adminisztráció helyiségei az A épület földszintjén és első emeletén voltak, a második emeleten az ugyancsak Veszprémbe telepített Nehézvegyipari Kutató Intézet kapott helyet. A hallgatói létszám folyamatosan nőtt, ezért újabb és újabb épületeket kellett tervezni és építeni. Először a mai E, majd a D és 1953 őszére a C épület készült el. A félig kész aulát (B épületet) a C épülettel összekötő szárny építése 1957-ben fejeződött be. (Az aula a végleges, mai formáját 1999-ben kapta meg.) Majd megépült a tornacsarnok, a 600 személyes kollégium, és az egyetemi menza. Közel harminc évig ezekben az épületekben működött az egyetem. 1995-ben vettük birtokba a volt Nehézvegyipari Kutató Intézet (Neviki) és Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet (MÁFKI) 1952-ben épült, a Wartha Vince utcában levő épületeit (mai M, N épületek). Szintén a felső kampuszon kilencvenes évek közepén adták át a hallgatóknak az O épületet, majd ezt követően 2000-ben került átadásra az első rektorról elnevezett Polinszky-terem, avagy az auditórium maximum.

p>1951 őszén, a Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) néven önálló egyetemmé vált, Polinszky Károly vezette. Egykarú egyetem lévén a dékán rektori jogkört gyakorolt, az egyetem vezetője 1962. szeptember 1-jétől kezdve kapott rektori címet.

1952/53-ban Bereczky Endre, majd a következő tanévben Nemecz ErnŐ volt az egyetem dékánja. Polinszky Károly 1954 szeptemberében visszakerült Veszprémbe, és 1963 végéig irányította az intézményt. A Veszprémi Vegyipari Egyetem tíz féléves tanterve kisebb változtatásokkal az 1954/55-ös tanévtől 1969/70-ig volt érvényben, műszaki doktorokat az 1959/60-as tanévben avattak először az egyetemen.

1964. január elsején Polinszky Károly művelődésügyi miniszterhelyettesi kinevezést kapott, így nem lehetett tovább a Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora. Az Egyetemi Tanács az akkori rektorhelyettes professzort, László Antal-t választotta rektorrá, aki 1964. január elsejével megkapta kinevezését az Elnöki Tanácstól. Két és fél évig töltötte be ezt a tisztséget. 1966-tól 1971-ig Káldi Pál volt a Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora. Az ő rektorsága alatt újabb változást hajtott végre az Egyetemi Tanács az oktatási rendben: áttért az úgynevezett többfokozatú képzésre. Az első fokozat (6 félév) után az utolsó két évben, azaz a második fokozaton jelentek meg az ágazatok, az első három évben egységes volt a képzés: üzemmérnöki diploma elnyerésével zárult, majd ezt követte az okleveles mérnökképzés. Ugyancsak ebben az időben alakították ki Veszprém és Keszthely közös képzését, az agrárkémikus szakot. Ez a közös képzés megkönnyítette a Veszprémi Egyetem és a keszthelyi Georgikon későbbi, 2000-ben végrehajtott integrációját.

Kilenc évig, 1971 és 1980 között Nemecz Ernő irányította az egyetem életét. Az ő rektorsága alatt stabilizálódott az 1969/70-ben bevezetett és - néhány változtatással - több mint húsz évig érvényben levő oktatási rendszer, a többfokozatú képzés, melynek keretében az 1973/74-es tanévben megindul a kétfokozatú szervező vegyészmérnökképzés, majd az 1974/75. évben a harmadik fokozat: a szervezett műszaki doktori képzés.

1980-ban Inczédy János-t választotta rektornak az Egyetemi Tanács, aki ezt a tisztet csupán egy évig töltötte be. Az 1981/82-es tanévtől az 1988/89-es tanév végéig Heil Bálint volt az egyetem rektora. Vezetése alatt, az 1984/85-ös tanévben indult meg a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karával közös képzésben a műszer- és méréstechnika szak.

Liszi János, az egyetem újonnan választott rektora - aki 1989/90-től az 1994/95. tanévig látta el ezt a tisztet - vállalta a profilbővítéssel együtt járó problémákat, és 1990-ben javaslatot tett nyelvtanárképzéssel foglalkozó tanszékek létesítésére, az egyetem nevének megváltoztatására és egy új kar létesítésére. Az egyetem neve az 1990/91. tanévben változott Veszprémi Egyetemre, és ekkor alakult meg két kar: a Mérnöki Kar és a Tanárképző Kar. A régi tanszékek közül az Általános és Szervetlen Kémia, a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, a Nyelvi Lektorátus, a Társadalomtudományi Tanszék és a Testnevelés Tanszék a Tanárképző Karhoz került.

1991/92-ben a Veszprém Megyei Hittudományi Főiskolával közös képzés indult, és a tanárképzés a teológiával bővült. Egy évvel később a Mérnöki Karon az országban elsőként megkezdődik a műszaki menedzser és a környezetmérnök képzés, valamint a PhD-képzés, illetve megalakult a Hallgatói Önkormányzat. Ezt követően szintén az országban elsőként elindul a színháztörténet szak a Tanárképző Kar szárnyai alatt. Amikor az 1995/96. tanév kezdetén Győri István egyetemi tanár átvette a rektori feladatokat, a Mérnöki Karon 10, a Tanárképző Karon 19 szakon kezdhették meg a hallgatók tanulmányaikat. Ennyi szak oktatása a hagyományos rendszerben összeállított tantervek alapján nehézkessé vált. Ezért a Veszprémi Egyetem is áttért a kötött tanterveken alapuló képzésről a kreditrendszerre, az intézményt a Magyar Akkreditációs Bizottság 1997/98-ban akkreditált egyetemnek minősíti. Ezt követően a Tanárképző Kar kezdeményezésére létrejött Pedagógiai Kutatóintézet Pápán, egyidejűleg 1998-ban Nagykanizsán kilenc alapító létrehozta a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványt, majd 2000-ben megszületett a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helye. 1998. július 1-jétől 9 éven át dr. Gaál Zoltán vezette az intézményt. Az ő rektori működése alatt további jelentős változások történtek be az Egyetem életében. Következetes, kitartó szervező és magas szintű vezetői munkássága eredményeként egyetemünk a Dunántúl egyik meghatározó felsőoktatási intézményévé, rangos tudásközponttá vált.

Az agrárkémikus-agrármérnök képzésben Keszthely és Veszprém között kialakult együttműködés több mint 30 éves múltra tekint vissza. Nem meglepő tehát, hogy a felsőoktatási intézmények integrációja Veszprémben is változásokat hozott: 2000-ben hivatalosan is egyesült a két régi szövetséges, a Veszprémi Egyetem és a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar.

A keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar jogelődeit tekintve Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye. 1797. július 1-jén kezdte meg működését, nevét a csehországi Karl Bulla professzor javaslatára az intézményt alapító Festetics György gróf nevéről, illetve Vergilius tankölteményeiről nevezték el. A tanári karban a kibontakozó hazai agrár-szakoktatás kiemelkedő alakjai találhatók: Pethe Ferenc, Nagyváthy János, Rumy Károly György stb. Az iskola hivatalosan a latin és a német nyelvet használta, mivel nem minden oktató tudott magyarul ill. voltak külföldi diákok is. A magyar nyelv 1846-ban vált egyeduralkodóvá mind az oktatásban, mind az ügyiratok kezelésében.

A Georgikon épülete a hasonló nevű utcában állott egykoron. A gyakorlati oktatást szolgáló tangazdaság is már az alapítás évében létrejött, hiszen a szakoktatási intézményhez a kezdetektől majorság is tartozott. Az eredeti épületek már nincsenek meg, a másodikként felépült épületegyüttes egy részében jött létre 1972-ben a Georgikon Majormúzeum az intézmény fennállásának 175. évfordulója tiszteletére.

Sok átalakulás és névváltoztatás után helyzete 1954-től stabilizálódott igazán Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia néven, ekkor az akadémiák újból egyetemi rangot kaptak, tanulmányi idejük öt évre emelkedett, s a végzetteket mezőgazdasági mérnökké nevezték ki. 1960-ban az intézményhez csatolták a Délnyugat-Dunántúli Kísérleti Intézetet, sikeresen ötvözve ezáltal az oktatást és a kutatást. 1963-tól az éppen kiépülő szaktanácsadási hálózat irányítása is Keszthely feladata lett.

1962-ben létrehozták a keszthelyi és mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolákat, majd 1970-től Agrártudományi Egyetem, Keszthely néven egyesítették őket. 1987-ben a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolából alakult Állattenyésztési Kar is része lett az intézménynek. 1990-ben következett be a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának végső szervezeti átalakulása. Az ekkor kialakított szervezeti keretek között működött a kar 2000. január 1-jéig, amikor is a Pannon Agrártudományi Egyetem a felsőoktatási intézmények integrációja következményeként megszűnt.

Az integrációval igazi régiós szerepet betöltő szellemi központ jött létre Pannóniában. Az integrált Veszprémi Egyetem immár élő és élettelen természettudományos, mérnöki, tanári és bölcsész, művészeti és közgazdasági képzést kínál diákjainak a Dunántúl nagy részére kiterjedő intézményi hálózattal.

2001-ben megkezdték működésüket a Doktori Iskolák, a Pannon Egyetemen jelenleg kilenc iskola közül választhatnak a doktoranduszok. A kormányrendeletben meghatározott nyolc tudományterületből öt tudományban (természettudomány, műszaki tudomány, agrártudomány, társadalomtudomány, bölcsészettudomány) folytathatunk PhD képzést.

Szintén ebben az évben a Mérnöki Karból kivált és önálló fejlődési úton indult el a Gazdaságtudományi Önálló Intézet valamint a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet. 2003 szeptemberében a két intézet kari státuszt kapott, Gazdaságtudományi Kar és Műszaki Informatikai Kar néven önálló karként kezdtek funkcionálni. Ennek következtében az intézmény ötkarú egyetemmé vált.

A 2004/2005-ös tanév szintén áttörést hozott az intézmény fejlődésében, kísérleti jelleggel - hazánkban az elsők között - megkezdődött a BSc képzés a műszaki informatika szakon. Az ezt követő évben az egyetem minden karán elindultak az új típusú, többciklusú lineáris képzési rendszerbe illeszkedő alapszakok (BSc, BA), és megkezdődött a mester képzések előkészítése. Elsőként környezetmérnök szakunk rendelkezett mester kimenettel, de folyamatban van számos további mesterszak akkreditációja is.

A többciklusú képzés 2006-tól való bevezetésével a felsőfokú szakképzés, az egyetemi alapképzés, valamint a mester- és doktori kurzusok egymásra épülő rendszere valósul meg, mely az Európai Unióban a diplomák kölcsönös elismertségét, s a munkaerő szabad mozgását biztosítja. Ebben a képzési struktúrában adott a lehetőség az eggyel magasabb szintű oklevél megszerzésére, vagy az egyes fokozatok után - a megszerzett végzettség és szakképzettség birtokában - a munkaerőpiacon való boldogulásra.

A Veszprémi Egyetem 2006. március elsejétől a Pannon Egyetem nevet vette fel, melynek használatával jobban kifejezésre jut az egyetem regionális szerepvállalása és küldetése, valamint stratégiai üzenetet is hordoz.

2006-ban - az új Felsőoktatás Törvény előírásainak szellemében - jelentős szervezeti változás kezdődött az intézményben. Mind a karokon belül, mind a központi igazgatás területén a túlzottan szétaprózott egységek összevonásával új, a korábbinál hatékonyabb szervezet alakult ki. Ekkor jött létre a Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézet utódjaként a Felnőttképzési Intézet is, amely a felsőfokú szakképzéseket, valamint a felnőttoktatás különböző formáit gondozza.

2011. július 1-jétől Dr. Friedler Ferenc irányítja rektorként az Egyetemet, amely a Közép-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. A komoly szakmai hagyományokkal és nagy múlttal rendelkező intézmény képzési kínálata néhány tudományt kivéve szinte minden tudományterületet lefed. Az intézmény öt karral rendelkezik - melyek közül az egyik Keszthelyen található -, de a régióban számos egyéb telephelyen (Nagykanizsa, Pápa) és kihelyezett képzési helyen (Székesfehérvár, Szombathely) is jelen van.

Multidiszciplináris egyetemünk páratlan lehetőséget biztosít a korszerű ismeretek szerzésére az agrártudomány, a bölcsészettudomány, a közgazdaságtudomány, a műszaki tudományok, a neveléstudomány, a társadalomtudomány, a természettudományok területén, továbbá az egyetemi tananyagon túlmutató szakmai, tudományos tevékenységre.

Az intézmény tudományos súlyát jelzi a 11 akkreditált doktori iskolája, a nemzetközi hírű kutatások. Oktatóink, kutatóink eredményesen szerepelnek a különböző hazai és Európai Uniós pályázatokon.

Kutatóegyetemként, mint a gazdasági fejlesztés egyik kulcsszereplője, intézményünk elősegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat és a központi kormányzat összefogását a regionális és a határokon átívelő oktatási, kutatási és fejlesztési programokban. Célunk a régió gazdasági és társadalmi-kulturális fejlődésében betöltött eddigi szerepünk további erősítése. A Pannon Egyetem rugalmasan reagál a társadalom igényeire és kihívásaira, összekapcsolja a tudományos és az üzleti élet szereplőit, emellett kapcsolata szoros a környező országokkal is.

Joggal mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem a tudás mellett érvel, hiszen tudományt ápol és teremt, kultúrát őriz és közvetít, minőséget formál és egyetemet épít, új perspektívát kínál oktatóink, kutatóink, hallgatóink és a tágabb értelemben vett szakmai közösség számára a régióban, Magyarországon és Európában egyaránt.


Szolgáltatás kategóriái

Felnőttképzés / Tanfolyam  

Hasonló szolgáltatások

Pannon Egyetem - Műszaki Informatikai Kar ; ; Névnap: Fülöp, Evelin Menu
Nyitólap
Bemutatkozás
A Kar története
A Kar vezetői
Tanszékek, intézet
Elérhetőségek
Dékáni Titkárság
Oktatási tevékenység
Levelezős hallgatóknak Kooperatív képzés
Kari Tudományos Diákkör
Kutató-fejlesztő központok
Kutatólaboratóriumok
Rólunk írták
Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola
Doktori Iskolák
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola
Hírek
Aktuális
Események
Hírlevél
Erasmus
Information for incoming students
Információk Erasmus hallgatók részére
Info-tár
Felvételi információk
Dokumentumok
Képtár
Linkek
Fórum
English version Köszöntjük a Mûszaki Informatikai Kar honlapján!
Válasszon a bal oldali menübõl, vagy a honlaptérkép segítségével navigáljon a kívánt oldalra!Tekintse meg az aktuális hírek et!
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) plénuma 2008. október 3.-i üléséna 2008/7/VIII/5. sz. határozatában elfogadta a Pannon Egyetem intézményi akkreditációsértékelését, amelyben megállapította, hogy az intézmény egyetemként, és annak minden kara egyetemi karként akkreditálható.A Mûszaki Informatikai Karról készült jelentés az alábbi linken érhetõ el: Akkreditációs jelentés
;

Népszerű szolgáltatások
Építőipar  orvos  vendéglátás  Szolgáltatás  étterem  fogászat  fogorvos  Kereskedelem  fogorvosi rendelő  Hotel / Panzió / Szállás  Egyéb  Étterem / Pub / Söröző  háziorvos  gyártás  Oktatás  fodrászat  Ipar  szerviz  hajápolás  kozmetika